Manifest Descobrir - Sis de cada deu turistes que visiten les comarques barcelonines són estrangers

Per un nou model de turisme al servei del país

El Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat l'Informe de Balanç de l'activitat turística de l'estiu 2023 que recull les dades de totes les comarques de la demarcació de Barcelona, excepte el Barcelonès.

El document recull un increment del nombre de viatgers que aquestes comarques van rebre entre juliol i agost, situant-se entorn els 1,28 milions de viatgers, un 7,1% més que l'estiu passat.

El pes del mercat estranger a l'entorn de Barcelona es continua recuperant durant l'estiu de 2023, en el qual el 57,3% dels visitants han estat provinents de fora del mercat espanyol. En concret, durant els mesos de juliol i agost, van visitar l'entorn de Barcelona 734.038 turistes estrangers, un 12,6% més que l'estiu passat. Pel que fa a la procedència, França continua sent el principal mercat estranger, però perd pes en favor dels turistes britànics i alemanys. Holanda, Itàlia, Estats Units i el Canadà se situen entre el 5% i 10% de la quota de turistes estrangers.

El turisme de proximitat s'ha situat amb 546.005 visitants del mercat català i espanyol, xifra molt similar a la de l'estiu passat. D'aquests, el 77,6% són catalans mentre que el 4% provenen de la Comunitat de Madrid, el 3,5% del País Basc, el 3,4% del País Valencià i el 2,9% restant d'Andalusia.

El nombre global de viatgers a les comarques de l’entorn de Barcelona baixa de forma general a totes elles durant l’estiu de 2023 si es comparen les dades amb les de l’estiu de 2022, exceptuant al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. El nombre de turistes més elevat se segueix registrant al Maresme que té un pes superior al 40% sobre el total de l’entorn.

Pel que fa al nombre de pernoctacions, s'ha observat un increment global del 4,6% respecte al 2022. Els establiments hotelers i els càmpings registren increments d'entre el 4% i l'11%, mentre que el percentatge de pernoctacions al turisme rural disminueix un 4,5%. En total, l'estada mitjana dels turistes se situa al voltant de les 3,9 nits, i tal com ja s'ha vist en els darrers anys, l'increment del nombre de viatgers com de les pernoctacions és més important al juliol que a l'agost.

En general, el sector considera que la temporada d'estiu 2023 ha estat més positiva que la del 2022, tot i que la falta de personal, la sequera i la pujada global dels preus, han estat factors que han limitat la millora de les xifres.

Podeu consultar l’informe complet de la diputació aquí.

 

Al conjunt de Catalunya, les arribades i pernoctacions de l’estiu 2023 són lleugerament inferiors a l’estiu 2022, però l’estada mitjana s’incrementa

Segons les recents dades publicades per la Direcció General de Turisme, a partir de l’estudi Tourism Data System, durant l’estiu de 2023 les xifres d’activitat turística han estat lleugerament inferiors a l’estiu de 2022. Tot i l’arribada de menys turistes, s’observa un increment lleugerament superior (+2,1%) de la seva estada mitjana, situant-se en 3,7 nits.

Al conjunt del país, el 52,3% de turistes provenen dels mercats internacionals amb més de 6 milions d’arribades i 23 milions de pernoctacions. El mercat principal continua sent el francès, amb 1,5 milions d’arribades, seguit del mercat britànic. Els mercats de major creixement en relació a l’estiu del 2022 són els de la federació Russa, que incrementen un 43,5% el nombre d’arribades i un 46% les pernoctacions. Pel que fa a les arribades dels turistes d’Espanya i Catalunya, s’ha observat una disminució del 10% i el 7% respectivament.

En relació a la tipologia d’allotjaments, el 66,6% dels turistes que van arribar a Catalunya es van allotjar en establiments hotelers, permetent que el número de pernoctacions en aquests establiments arribés als 23,4 milions, un 3% superior a les dades de la temporada anterior. En la resta de tipologies d’allotjaments el nombre de pernoctacions s’ha vist reduït.

El turisme d’aquesta temporada s’ha concentrat principalment a les destinacions del litoral amb un 66% de les arribades i un 74% de les pernoctacions. En aquest sentit, la Costa Brava ha estat la destinació que ha concentrat la major part del turisme amb 3,3 milions d’arribades i un increment del 1,7% en les pernoctacions. Per contra, les Terres de Lleida segueixen sent la destinació menys visitada i amb una mitjana menor de nits d’estada (2,08). Val d’Aran és la marca amb més increment de pernoctacions respecte l’estiu 2022 amb un 6,8% d’increment.