Manifest Descobrir - El nou Decret llei: un abans i un després en les polítiques turístiques del país

Per un nou model de turisme al servei del país

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una normativa que suposa un abans i un després en les polítiques turístiques del país: el decret llei per regular els habitatges d’ús turístic a 262 municipis catalans. Es tracta de pobles i ciutats on hi ha problemes d’accés a l’habitatge i que ja tenen més de cinc pisos turístics per cada cent habitants.

En aquests casos, els ajuntaments hauran de modificar i adaptar el seu planejament urbanístic al nou Decret llei si es volen atorgar noves llicències d’obertura de pisos turístics. Concretament caldrà justificar que compten amb prou sòl per habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població i com a màxim, es podran atorgar deu llicències de pisos turístics per cada cent habitants. Aquests nous pisos hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l’obertura, que seran vigents durant cinc anys renovables.

Pel que fa als pisos turístics ja existents, els titulars disposaran de cinc anys per demanar la nova llicència urbanística a partir de l’entrada en vigor del Decret llei, o bé hauran de cessar la seva activitat. Es calcula que l’obligació d’obtenir aquesta nova llicència afectarà a més de 90.000 pisos en els 262 municipis afectats.

L’esclat del fenomen dels habitatges d’ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d’habitatges que es lloguen com a allotjament permanent i comporta greus problemes en l’accés a l’habitatge dels residents. La decisió de la Generalitat pot ajudar a pal·liar els efectes de la gentrificació i a reenfocar les polítiques d’habitatge i turisme cap a un model socialment més sostenible.

El director de la revista Descobrir, Joan Morales, va elaborar un article que parla amb detall d’aquesta problemàtica per la qual el Govern comença a adoptar mesures urgents.

Podeu llegir el contingut complet de l'article al número 301 del Descobrir o a la web del Manifest a les entrades: Hostes vingueren, Llicències a ratlla i AIRBNB i Nova York, amor i odi.